» » Facebook

Doanh nghiệp từ số 0: Big Idea và Word Of Mouth Marketing là quá đủ cho sự phát triển

Doanh nghiệp từ số 0: Big Idea và Word Of Mouth Marketing là quá đủ cho sự phát triển Thực ra bài viết này dành cho bất cứ một doanh nghiệp nào từ nhỏ đến lớn, chứ không chỉ dành … Xem thêm

Tại sao cần xây dựng hệ thống Marketing khép kín ?

Bạn đang kinh doanh như thế nào? Hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đang đi theo Công thức Marketing: Quảng Cáo -> Bán Hàng -> Khách hàng. Nhược điểm của hình thức Marketing này là sau khi khách hàng … Xem thêm

facebook-archives-doanh-nghip-tinh-gn
0907 665 486