Coaching 1 – 1

Bạn là chủ doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp, bạn lo lắng chưa biết định hướng phát triển doanh nghiệp mình ?

Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn muốn xây dựng doanh nghiệp mình phát triển mạnh mẽ hơn ?

Bạn là chủ doanh nghiệp đang phát triển, tăng trưởng tốt nhưng bạn không có thời gian để làm điều mình thích ?

Chương trình huấn luyện chuyên sâu coaching 1 -1 là một chương trình đặc biệt ưu tiên giành riêng cho bạn.

Đây là chương trình huấn luyện mang tính chuyên sâu, các chủ doanh nghiệp sẽ được làm việc trực tiếp với những nhà huấn luyện, để chia sẻ những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải. Dựa trên những công cụ có sẵn, nhà huấn luyện sẽ giúp họ tìm thấy những giải pháp phù hợp nhất cho chính doanh nghiệp họ.

Chương trình này cam kết mang lại kết quả nhanh chóng và rõ ràng cho chủ doanh nghiệp, phù hợp với các loại hình, ngành nghề và quy mô doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt được kết quả từ tốt tới vĩ đại. Giúp chủ doanh nghiệp đạt đến mức cao nhất trong ngôi nhà doanh nghiệp: Bước ra khỏi doanh nghiệp và phát triển bản thân, hoàn thiện bánh xe cuộc đời mình.

Thông tin nhà huấn luyện

Nguyễn Trần Phương

ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM NGAY