[QUÀ TẶNG] Bộ tài liệu quản trị nhân lực

 

Người xưa gọi quản lý nhân sự là thuật dùng người và khẳng định: Người lãnh đạo làm nên sự nghiệp chính là ở chỗ biết dùng người. Bác Hồ đã dạy: Mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Nghị quyết hội nghị TW 3 khóa VIII tiếp tục khẳng định: “… Cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng, …”.

Quản trị nhân sự là gì?

Quản trị nhân sự hay còn gọi là quản lý con người. Ta biết rằng tổ chức là một tập hợp gồm rất nhiều cá nhân, gồm nhiều tính cách, thói quen, năng lực đa dạng,khác nhau. Liệu rằng khi tập trung tất cả những điều đó lại vào một tổ chức có xảy ra mâu thuẫn không? Chắc chắn là có. Vậy quản trị nhân sự là gì?

Quản trị nhân sự hay quản lý con người trong một tổ chức là cả một quá trình xây dựng và thực hiện các hành động- những cái tác động đến nhân viên để khơi gợi và sử dụng hiệu quả trình độ và khả năng của mọi cá nhân nhằm giúp tổ chức đạt được thành công, đạt được mục tiêu đề ra , tuy nhiên phải đảm bảo rằng lợi ích của từng cá nhân phải đảm bảo, hài hòa với lợi ích của tổ chức

Ý nghĩa của quản lý nhân sự trong doanh nghiệp.

Quản lý nhân sự có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý chung các hoạt động của một doanh nghiệp:

Giúp nhà quản lý nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố con người trong hoạt động của doanh nghiệp.

Nhà quản lý tìm được cách đối sử của tổ chức với người loa động.

Giúp nhà quản lý đánh giá được sự thực hiện công việc của nhân viên.

Xây dựng và quản lý hệ thống thù lao lao động.

Thiết lập và áp dụng các trính sách, phúc lợi, phụ cấp, bảo hiểm xã hội.

Đây là món quà mà vngiving muốn dành tặng cho bạn và 79 doanh nghiệp đăng kí đầu tiên.

Bao gồm các tài liệu về:

Nghỉ việc ( 3 phần ) , xử lý vi phạm ( 4 phần ).

Hành chính ( 12 phần ) , quản lý công việc ( 12 phần ).

Lương ( 7 phần ) , nghỉ phép ( 4 phần ) , đánh giá ( 6 phần ).

Tuyển dụng ( 13 phần ) , thử việc ( 15 phần ) , đào tạo ( 20 phần ).

Bảo hiểm xã hội ( 5 phần ) ,  phát triển ( 11 phần ).